Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

ww---Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył ks.Adam Dzienisiuk w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.