Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. W kazaniu ewangelicznym proboszcz zwrócił uwagę na grzech zawiści, uczuciu polegającym na odczuwaniu silnej niechęci lub wrogości w stosunku do osoby, której czegoś się zazdrości. Zawiść może występować w sytuacjach, gdy osobiste cechy, posiadane przedmioty lub osiągnięcia nie dorównują ich poziomowi/jakości u innych osób. Ktoś ma lepszą pracę,ubranie, jednym słowem, gdy komuś powodzi się lepiej w odczuciu osoby zawistnej…

Trzeba starać się walczyć z tą namiętnością.