Niedziela w Grecji

Wszystkiego najlepszego w Dniu Imienin ks.Jerzemu i kierowcy Anatolowi.

Mnogaja Leta!!!

wpis-------

Papa Gieorgio, ks.mitrat Jerzy Bogacewicz,papa Paschalio,Noti i jego mama Paraskiewi….

W niedzielę pielgrzymi uczestniczyli w Boskiej Liturgii w Nowym Filippi. Potem zwiedzili Filippi-celę apostoła Pawła, miejsce chrztu pierwszej Europejki o imieniu Lidia oraz najstarszy żeński klasztor w Europie  Ikosifinisa położony wysoko na górze Paggeo.