Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

w---Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Jana Barszczewskiego i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.