Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

wwwpisBoskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuk i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewały dwa chóry: pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity.