Niedziela o Synu Marnotrawnym

wpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 8,15 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył ks. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie.