Niedziela o Samarytance

8

Poświęcenie motocykli przez ks.Adama Dzienisiuka

Tekst i zdjęcia ks. Adam Dzienisiuk

W dniu dzisiejszym odsłużono trzy Boskie Liturgie. Na prośbę bielskich motocyklistów ks. Adam Dzienisiuk udzielił błogosławieństwa na rozpoczęcie nowego sezonu motocyklowego, a po krótkiej modlitwie motocykliści udali się na Świętą Liturgię do skitu w Odrynkach. Dziś jest Niedziela „O SAMARYTANCE” podczas której Cerkiew wspomina rozmowę Chrystusa z samarytańską kobietą, w której Zbawiciel odkrywając tajemnice jej życia buduje w niej wiarę, która prowadzi ją do odkrycia, że ten który z nią rozmawia nie jest prorokiem, lecz Mesjaszem, którego oczekiwał naród żydowski. Niewiasta prosiła Go o zwykłą wodę a otrzymała wodę żywą, prawdziwą. My taką wodę spożywamy wówczas, gdy przystępujemy do Świętej Czaszy, do Eucharystii. Po Liturgii wszyscy wierni uczestniczyli w procesji, krestnym chodzie.