Niedziela o Samarytance

wpis-

W cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Piotr Snarski. Po Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi.

W dniu dzisiejszym, w piątą niedzielę po Wielkanocy, Cerkiew przypomina rozmowę Chrystusa z Samarytanką. Miała ona miejsce przy studni Jakuba. Spotykając Chrystusa, przyjęła od Niego dar prawdziwej światłości, dar zrozumienia, jak należy chwalić Boga i modlić się Niego.Chrystus powiedział do Samarytanki  „Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi: daj mi pić, ty byś prosiła go, a dałby ci wody żywej”. Tym darem Bożym jest poznanie Boga, dar modlitwy i prawidłowego wysławiania Go, dar rozpoznawania Jego obecności w świecie, zdolność widzenia i dogłębne przekonanie o tym, że tylko On jest Prawdą, Drogą i Życiem. Dlatego – jak mówi Zbawiciel – „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Ojciec bowiem szuka tych, którzy Mu tak cześć oddają”.także i nam Chrystus wskazuje samego siebie – Źródło wody żywej, tryskające ku życiu wiecznemu.

Dodaj komentarz