Niedziela o Sądzie Ostatecznym

ww--Boskiej Liturgii sprawowanej  o godzinie 10.00  przewodniczył ks.Jan Barszczewski w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.