Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks.mitrat Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzonym chłopczykiem i mamę z nowonarodzoną dziewczynką. Po Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja w której uczestniczyli również ks. prot. Aleksy Kuryłowicz i ks.prot. Roman Dubiński. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia Jerzemu i Anatolowi z komitetu cerkiewnego, obchodzącym dzień wcześniej swoje imieniny oraz Martom, dyrygentkom, obchodzącym swoje imieniny w Niedzielę Żen Mironosic. Ks.prot. Roman Dubiński złożył życzenia z okazji wczorajszych imienin proboszczowi ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi. Życzył Bożego błogosławieństwa, sił duchowych i cielesnych w dalszej służbie na chwałę Bogu i ludziom.Mnogaja Leta czcigodny ojcze!!! Proboszcz wrócił dziś z Grecji, gdzie był z pielgrzymami.