Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

wpppppDzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście proboszcza ks.mitrata Jerzego Bogacewicza i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas kazania Władyka zwrócił uwagę na siłę wiary i miłość do drugiego człowieka. Dzięki wierze człowiek pokona wszelkie trudności i przeciwności . Więcej https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/?ref=bookmarks