Niedziela I po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii,sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście trzech duchownych z Krzemieńca na Ukrainie i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz i seminarzyści z Krzemieńca.Potem naszą cerkiew zwiedzali Serbowie, którzy uświetnili Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Zagraniczni goście przybyli do Bielska Podlaskiego, aby wziąć udział w II Edycji Międzynarodowego Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy”.