Narodzenie Bogurodzicy

wst.PreczystaNarodzenie Najświętszej Marii Panny jest pierwszym świętem cerkiewnego roku liturgicznego.
Wczoraj, 21 września, zakończyły się uroczystości parafialne w naszej parafii.

Uroczystościom przewodniczył metropolita Sawa w asyście wielu duchownych, rzeszy wiernych i przy śpiewie dwóch chórów, pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity.Modlitwa do Bogurodzicy była wznoszona przez całą noc. Zwieńczeniem uroczystości była Boska Liturgia sprawowana przez metropolitę Sawę o godzinie 10.00,zakończona uroczystą procesją wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach obok świątyni.

Pogoda była piękna, jak przystało na tak wielkie święto Bogurodzicy.Kazanie ewangeliczne wygłosił Eminencja. Powiedział między innymi, że jest to najstarsze święto szczególnie obchodzone w świątyni bielskiej, w której znajduje się cudowna Bielska Ikona Matki Bożej. Jest to dzień wyjątkowy nie tylko w parafii ale i w mieście. Święto Narodzenia Bogurodzicy jest świętem optymistycznym i radosnym. Metropolita zwrócił szczególną uwagę na rodziców Matki Bożej, Joachima i Annę, na ich pokorę i wiarę. Powiedział, że należy brać z nich przykład i nie ingerować w kompetencje Boga, który doskonale wie co komu jest potrzebne dla jego życia i zbawienia. Na zakończenie procesji metropolita podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, chórom za piękny śpiew i proboszczowi wraz z pomocnikami, za ład i porządek w cerkwi jak też wokół.

Proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz podziękował Eminencji za uświetnienie uroczystości i nadanie rangi święcie.W uroczystościach uczestniczyły miejscowe władze samorządowe, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji oraz wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki.

Przed świętem Narodzenia Bogurodzicy

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia