Narodzenie Bogurodzicy

wpisDzień  8 września  ( wg starego stylu 21 września ) jest dniem święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które rozpoczyna prawosławny rok liturgiczny. Święto Narodzin Najświętszej Marii Panny  jest jednym z dwunastu świąt głównych (dwunadiesiatych), zaś ustanowiono na pamiątkę narodzin Matki Bożej przez Św. Joachima i Annę. Uroczystości świąteczne w naszej parafii  rozpoczęły się całonocnym czuwaniem. Nabożeństwu wieczornemu przewodniczyli arcybiskupi – Przemyski i Gorlicki Paisjusz i Bielski Grzegorz. Asystowało około trzydziestu księży i dwóch diakonów. Śpiewały dwa chóry,pod dyr.Marty Zinkiewicz i Anny Fity