Narodzenie Bogurodzicy

Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny /Preczystej/ jest zawsze uroczyście obchodzone w naszej cerkwi. Metropolita warszawski i całej Polski Sawa wraz z arcybiskupem Szymonem, biskupami Paisjuszem i Grzegorzem oraz licznie przybyłym duchowieństwem sprawował w tym dniu nabożeństwo całonocnego czuwania. W wygłoszonym kazaniu metropolita Sawa powiedział min., że jest to pierwsze święto w roku liturgicznym. Nawiązał do słów troparionu święta: „Narodzenie Twoje Bogurodzico Dziewico, radość ogłosiło całemu światu, z Ciebie bowiem zajaśniało słońce sprawiedliwości Chrystus Bóg nasz, i niwecząc klątwę dał błogosławieństwo, i niszcząc śmierć darował nam życie wieczne” (”Rożdiestwo Twoje Bogorodice Diewo, radost’ wozwiesti wsiej wsielenniej: iż Tiebie bo wozsija Słonce prawdy Chrystos Bog nasz, i uprazdniw smiert’, darowa nam żywot wiecznyj.”) Radość zjawiła się wraz z Narodzeniem Bogurodzicy. Jest to podwójna radość: radość Joachima i Anny, którzy oczekiwali tak długo na narodzenie dziecka. Nade wszystko to radość dla wszystkich ludzi myślących, gdyż narodziła się ta, która da nam Zbawiciela. Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy ma ścisły związek z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Każdy kto ma oczy duszy otwarte, mówił metropolita, zrozumie to. Za wzór do naśladowania metropolita wskazał Joachima i Annę, którzy mieli wielką wiarę. Nawoływał wszystkich do modlitwy i pokory.Modlitwa w naszej cerkwi cerkwi płynęła do Przenajświętszej Bogurodzicy przez całą noc. Sprawowano akatyst przed Bielską Ikoną, akatyst Narodzenia Bogurodzicy i akatyst za zmarłych oraz dwie święte Liturgie (o godzinie trzeciej i szóstej, po której nastąpiło poświęcenie wody).

Świąteczną Liturgię o godzinie dziesiątej celebrowali abp Szymon oraz biskupi Paisjusz i Grzegorz oraz wielu duchownych. W homilii bp Paisjusz nawiązał do słów kondakionu swięta. Joachim i Anna byli prześladowani i poniżani za to, że nie mieli dzieci. Cierpieli i prosili Boga w pokorze o potomstwo. Zdarzył się cud i po pięćdziesięciu latach oczekiwań doczekali potomka – Bogorodzicę.

Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni z czytaniem Ewangelii i modlitwą przy grobach znajdujących się obok cerkwi. Ze słowem do wiernych zwrócił się abp Szymon, który często przyjeżdża do Bielska, gdzie ukończył miejscowe Liceum Pedagogiczne. Podziękował biskupowi Grzegorzowi za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w wielkim święcie. Na zakończenie biskup Grzegorz, gospodarz, podziękował hierarchom, duchowieństwu, zaproszonym gościom i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia