Narodzenie Bogurodzicy

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył biskup bielski Grzegorz.

W dniu święta przybył abp łódzko-poznański Szymon, żeby wspólnie z biskupem Grzegorzem, duchowieństwem i wiernymi rozdzielić radość tego wielkiego święta. Władyka Szymon zawsze podkreśla, że do Bielska przyjeżdża z wielkim sentymentem, gdyż tu ukończył Liceum Pedagogiczne. – ” Do tej starej namodlonej świątyni, do ludzi znajomych i nieznajomych, ale przyjaznych”- mówił władyka. W kazaniu ewangelicznym władyka Szymon mówił o wielkim znaczeniu tego święta. Dobroć, pokora i łagodność Matki Boskiej niech będą wzorem do naśladowania. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni z czytaniem urywków ze św. Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok cerkwi. W imieniu Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego abp Szymon odznaczył orderami Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia : starostę cerkiewnego Mikołaja Mironiuka i bratczycę Annę Daniluk.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia