Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej w Narwi

wpppppppppW sobotę 14 września na stadionie gminnym w Narwi odbył się Młodzieżowy Turniej w Piłkę Nożną. W turnieju brały udział drużyny składające się z uczestników Bractw Młodzieżowych działających przy swoich parafiach na Podlasiu.

Organizatorem turnieju było Bractwo Młodzieżowe działające przy Parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi.Koordynatorem wydarzenia i osobą odpowiedzialną był o. Bogumił Korniluk.Turniej rozpoczęto od modlitwy w narwiańskiej Cerkwi, by potem na stadionie kontynuować rozgrywki. Wszystkie drużyny składały się z jedenastu uczestników i były to składy mieszane, ponieważ w jednej drużynie grali chłopcy i dziewczęta. W turnieju wzięło udział osiem drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Hajnówki, drugie z Bielska Podlaskiego a trzecie z Narwi.

Sponsorem głównym turnieju była firma PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, którą reprezentował współwłaściciel spółki Pan Dyrektor Jan Czerniakiewicz z małżonką Panią Nadzieją Czerniakiewicz.

Na turnieju byli również obecni zaproszeni goście, m. in.; proboszcz Parafii prawosławnej w Narwi o. Mitrat Bazyli Roszczenko, wójt Gminy Narew Pan Andrzej Pleskowicz oraz duchowi opiekunowie bractw młodzieżowych. Naszą parafię reprezentował o. Adam Dzienisiuk z młodzieżą.

Pozostałymi sponsorami byli: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, Urząd Gminy Narew, Bank Spółdzielczy w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Narwi.

Na zakończenie rozgrywek okolicznościowe puchary i dyplomy wręczył współwłaściciel spółki Pan Dyrektor Jan Czerniakiewicz oraz o. Bogumił Korniluk, którzy serdecznie gratulowali zwycięzcom jak też wszystkim uczestnikom turnieju.

Po zakończonym turnieju wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy turnieju zostali zaproszeni na stołówkę firmy Pronar na obiad. Następnie uczestnicy turnieju i goście wraz z współwłaścicielem spółki Panem Janem Czerniakiewiczem zobaczyli zakład produkcyjny firmy oraz hangar z flotą samolotów i nowoczesnym pasem startowym.

Turniej zgromadził łącznie około 90 młodych osób i był ciekawą sportową inicjatywą integracyjną dającą możliwość ciekawego spędzenia wolnego dnia w gronie osób wyznania prawosławnego.

tekst i foto o. Adam Dzienisiuk