Maturzyści na Św.Górze Grabarce

ks.Adam Dzienisiuk

ks.Adam Dzienisiuk

W sobotę, 7 marca, ks. Adam Dzienisiuk wraz z  młodzieżą brał udział w Modlitewnym Spotkaniu Maturzystów na Świętej Górze Grabarce. Z ojcem Adamem pojechało siedem osób. Rano ks.Adam odsłużył Boską Liturgię na Grabarce. Potem były prace na rzecz monasteru i spotkanie z Władyką Grzegorzem. Podczas spotkania Władyka przedstawił prezentację o św. Antonim Supraskim. Wspierał też młodzież duchowo przed trudnym egzaminem. Ta grupa bielszczan jeździła z p. Krzysztofem Jabłuszewskim, który dzielnie pracował ze wszystkimi 🙂 . Mat. przesłany przez ks.Adama Dzienisiuka. Fot. Gabriel Hryniewicki