Konferencja katechetyczna w Bielsku Podlaskim

w--W dniu 29 sierpnia br., w parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja katechetyczna inaugurująca Nowy Rok Szkolny – Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat, w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Konferencją rozpoczęto od odsłużenia nabożeństwa dziękczynnego za minione 30 lat nauczania religii. Nabożeństwo celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa. W swoim arcypasterskim pozdrowieniu skierowanym do katechetów Jego Ekscelencja podkreślił, że każdy nauczyciel a tym bardziej duchowny żeby wychowywać innych sam musi nieustannie poddawać się ciągłemu procesowi kształcenia swojej osoby.

Merytoryczną część konferencji rozpoczął Pan dr Jan Zieniuk, Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds Nauczania Religii, który w swoim wystąpieniu odniósł się do doświadczeń minionych trzydziestu lat po powrocie nauczania religii do szkół. Pan doktor podkreślił wielopłaszczyznowość działań, którymi powinien charakteryzować się każdy katecheta pracujący obecnie w szkole.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z nauczania religii prawosławnej w Polsce z położeniem szczególnego nacisku na Diecezję Warszawsko – Bielską. Sprawozdanie odczytał ks. dr Andrzej Baczyński – referent Prawosławnej Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej. Istotna informacją jest fakt, że w minionym roku szkolnym w skali całego kraju nie odnotowano większego spadku dzieci i młodzieży uczęszczającej na religię prawosławną a nawet odnotowano niewielki wzrost.

Następnie głos zabrała matuszka dr Lilla Busłowska – doradca metodyczny CEN, a zarazem koordynator zespołu ds. prac nad projektem podstawy programowej i programu nauczania religii prawosławnej. Wystąpienie skupione było w obrębie reformy systemu szkolnictwa i omówieniu znowelizowanej podstawy programowej. Matuszka Lilla podkreśliła, że zawsze głównym celem konstrukcji programu jest wskazanie młodemu człowiekowi drogi do Boga.

Ostatnią osobą, która zabrała głos był ks. prot. Sławomir Chwojko – koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. W swoim słowie odniósł się do dyscypliny pracy katechety w szkole i misji, która stoi przed każdym nauczycielem religii.

Konferencję podsumował i zakończył dr Jan Zieniuk, który podziękował gospodarzom za zorganizowanie konferencji. Życzył wszystkim katechetom udanego i spokojnego nowego roku szkolnego.

Zdjęcia i tekst ks. Adam Dzienisiuk