Konferencja diecezjalna

Konferencja rozpoczęła się nabożeństwem w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy, któremu przewodniczył biskup Miron.Biskup Grzegorz w tym czasie przebywał w Moskwie. Władyce asystowało 11 batiuszek i diakon. Śpiewał chór pod dyr. Marka Maciuki. Pod koniec Liturgii przybył metropolita Sawa, który przewodniczył konferencji w Bielskim Domu Kultury. Motto przewodnie konferencji- „WIERNOŚĆ PRZESZŁOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  PRZYSZŁOŚĆ”.