IV Niedziela Wielkiego Postu

w--------Drugiej Boskiej Liturgii sprawowanej o o godzinie 8,15 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr.Pauliny Troc-Kazimiruk.Dzisiaj przypada święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy.Święto to jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt. Wspominamy, gdy Marii objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział narodziny jej Syna, Zbawiciela świata.