III Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wppBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewały dwa chóry, pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę,że w życiu trzeba mieć wiarę i we wszystkim polegać na woli Bożej.