Dzień św.Grzegorza Teologa


7 lutego (st.st.) Cerkiew czciła pamięć św. Grzegorza Teologa – patrona biskupa supraskiego Grzegorza. Dostojny solenizant sprawował Świętą Liturgię w Supraślu, w cerkwi pw. św. Jana Teologa w asyście duchownych z diecezji białostocko-gdańskiej. W Boskiej Liturgii uczestniczył abp Jakub oraz bp Miletij z Ukrainy. W uroczystości wzięli również udział duchowni i licznie przybyli pielgrzymi z Bielska Podlaskiego. W tym uroczystym dniu nie zabrakło władz bielskich, samorządowych miejskich i gminnych. Często zdarza się, że noszący imiona świętych upodabniają się częściowo do nich, zauważył na zakończenie Świętej Liturgii abp Jakub. Tak jest w przypadku biskupa Grzegorza. Święty Grzegorz Teolog wyróżniał się światłością swojej duszy i umysłem uświęconym modlitwą. Prowadził życie ascetyczne. Mając takie zalety, mógł wniknąć w tajemnicę, która jest nieosiągalna – w tajemnicę Trójcy Świętej. Pozostawił Symbol wiary, który wykłada naukę o Trójcy Świętej. Biskup Miletij powiedział, że solenizant idzie śladami św. Grzegorza Teologa – nie tylko głosząc słowo Boże, ale postępując tak, jak jego niebiański patron. Biskup Grzegorz podziękował wszystkim za udział w nabożeństwie, za życzenia i kwiaty. Prosił wszystkich o wsparcie duchowe i modlitwę, której bardzo potrzebuje. Niech Bóg błogosławi Was Władyko w dalszej służbie dla dobra Cerkwi i ludzi oczekujących Waszej pomocy. Pielgrzymka była zorganizowana przez naszą parafię.

Dodaj komentarz