Dzień imienin ojca Leoncjusza

wpis--wDzisiaj,5 czerwca,  w Dzień św.Ducha, Cerkiew czci pamięć min. św.Leoncjusza,bpa Rostowa. Święty ten jest niebiańskim orędownikiem ks.mitrata Leoncjusza Tofiluka, dziekana bielskiego. Z tej okazji składamy batiuszce najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa i orędownictwa swego patrona na każdy dzień i we wszystkich poczynaniach, zdrowia, pomyślności…Na Mnogaje i Błagaje  Leta czcigodny solenizancie !!!