Dzień imienin ks.protodiakona Marcina

wpis

Solenizant

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św.Marcina Miłościwego, biskupa Tours, który był przykładem wielkiej pokory i dobroci. Zasłynął też jako cudotwórca i przepowiadający przyszłość. Uważany jest za ojca monastycyzmu we Francji. Cieszył się też sławą z powodu wielkiego miłosierdzia i pomocy udzielanej ubogim. Dlatego nadano mu przydomek „Miłościwego”. Uważany jest za patrona i wstawiennika przed Bogiem ubogich, ułomnych i pozbawionych wszelkiej pomocy. W Cerkwi prawosławnej jest dużo mniej znany niż na Zachodzie.Św. Marcin Miłościwy jest patronem niebiańskim ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Na zakończenie Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00, proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz złożył solenizantowi życzenia w imieniu duchowieństwa i  komitetu cerkiewnego. Na Mnogaje Leta ojcze Marcinie!!!