Dzień Imienin biskupa Grzegorza

wpis

7 lutego (st.styl), Cerkiew czci pamięć świętego Grzegorza Teologa, niebiańskiego patrona biskupa Grzegorza.

W przeddzień święta,  grupa bielszczan, z ks. Janem Szmydkim, proboszczem parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, udała się do Supraśla, aby pomodlić się ze swoim Władyką. Całonocnemu czuwaniu przewodniczył Władyka, w asyście czterech duchownych, dwóch diakonów, przy pięknym śpiewie chóru, dyrygowanego przez ks. protodiakona Jarosława Makala. Na zakończenie wieczornego nabożeństwa Władyka wygłosił kazanie i podziękował wszystkim za wspólna modlitwę. Starał się przy tym nikogo nie pominąć.(Można odsłuchać pod tekstem). Potem każdy podchodził do solenizanta i składał życzenia. W imieniu bielszczan  życzenia złożył ks.Jan Szmydki. Podczas poczęstunku, na który Władyka wszystkich zaprosił, można było porozmawiać, prosić o błogosławieństwo i o radę. Rozstawaliśmy się z żalem,tak jak zawsze, ale z postanowieniem,że wkrótce się spotkamy i znowu usłyszymy słowa zbawienne dla duszy.

Na Mnogaje Leta Wasze Preoswiaszczenstwo!!!

Poniżej kazanie biskupa Grzegorza

Dodaj komentarz