Działalność charytatywna


Przy parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim powstał punkt zbiórki żywności dla osób najuboższych. Wszystkich ludzi o dobrym i wrażliwym sercu, uprasza się o przynoszenie żywności trwałej ( kaszy, makaronu, cukru, mąki, herbaty, konserw, dżemu itp.)- w niedzielę lub święta – do cerkwi ( punkt sprzedaży świec), lub w dni powszednie – do kancelarii parafialnej. Wydawaniem żywności zajmuje się ks. Piotr Snarski. W każdy piątek, po akatyście, ks. Piotr wydaje przyniesione artykuły spożywcze osobom potrzebującym. Punkt charytatywny działa od ponad dwóch miesięcy i w każdy piątek cieszy się dużym zainteresowaniem osób mniej zamożnych.