Dwa Jubileusze


12 maja 2006 r. minęła 8 rocznica chirotonii biskupa bielskiego Grzegorza. W tym dniu władyka celebrował Świętą Liturgię w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Po nabożeństwie wikariusz parafii o. Piotr Snarski wraz ze starostą cerkiewnym Mikołajem Mironiukiem złożyli władyce życzenia, ofiarowując kosz pięknych róż. Ojciec Piotr podziękował władyce za modlitwy, cierpliwość i miłość do wszystkich. Władyce życzymy Bożego błogosławieństwa na dalszą posługę. Niech Jezus Chrystus otoczy Was swoją łaską i pomocą w służbie Kościołowi prawosławnemu. W tym dniu o. Mikołaj Wakułowicz, rezydent tej bielskiej parafii, kończył 92 lata. Ojciec Mikołaj każdego dnia uczestniczy w św. Liturgii w cerkwi św. Michała albo w cerkwi NNMP. Mnogaja Leta dostojni jubilaci!