Chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Chełmie

dav

Ks.mitrat Jan Barszczewski z chórem  parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

W dniach 1-2 czerwca 2019 r.  chór parafialny na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla udał się do Chełma. Uczestniczył tam w uroczystościach Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej (pamięć ich cerkiew czci w  VI niedzielę po święcie Paschy, zw. Niedzielą o ślepcu). W tym dniu w chełmskiej świątyni św. Jana Teologa świętowano również jubileusz trzydziestolecia święceń biskupich Władyki Abla oraz trzydziestą rocznicę restytuowania diecezji lubelsko-chełmskiej. Podczas uroczystości obecnych było wielu dostojnych gości, z przedstawicielami sąsiednich Cerkwi prawosławnych na czele oraz licznym duchowieństwem.  Wszyscy zaproszeni podkreślali wielką rolę Władyki i Jego umiejętności pracy dla dobra Cerkwi oraz gratulowali sukcesów całej diecezji.

Chór pod dyr. Marty Zinkiewicz śpiewał podczas Całonocnego czuwania  i Świętej Liturgii wraz z chełmskim chórem pod dyr. Jana Podoluka. Władyka Abel wynagrodził hojnie trud  chórzystów okazując ciepło, zainteresowanie i ogromną gościnność. Każdy chórzysta otrzymał też podarek – kopię chełmskiej ikony Bogurodzicy.

To już kolejny raz, kiedy chórzyści gościli na terenie diecezji Władyki Abla za co serdecznie dziękują. Dziękują również  za okazane serce i dobroć. Chórzyści życzą Władyce zdrowia oraz wielu łask Bożych w arcypasterskim trudzie. Mnohaja Lieta czcigodny Władyko !!!

Oprac.Marta Zinkiewicz

Foto-Katarzyna Tołoczko