Chirotonia biskupa Grzegorza

„ Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości”- ap. Paweł w liście do Tymoteusza. Nadszedł uroczysty moment, kiedy miała odbyć się chirotonia biskupa Grzegorza w soborze w Warszawie. Przybyli wszyscy nasi biskupi oraz biskup włodzimiersko-wołyński Symeon, biskup grodzieński  Artemiusz i biskup Archangielska-Tichon. 11 maja 1998 roku rozpoczął się czyn nareczenija ( nominacji) archimandryty Grzegorza. Nazajutrz, 12 maja, odbyła się chirotonia biskupia.  Przed Świętą Liturgią odbył się ryt nazywany ispowiedanijem wiery i obieszczanija archirejskaho- czytał Symbol Wiary, obiecał przestrzegać dogmatów i kanonów świętych apostołów, postanowień siedmiu soborów powszechnych i dziewięciu lokalnych. Przed czytaniem Apostoła na głowę klęczącego władyki, biskupi położyli Ewangelię, by wykazać, że sam Chrystus swoją ręką udziela łaski Ducha Świętego. Władyka Sawa wygłosił modlitwę Sakramentu i trzy razy pobłogosławił klęczącego. Przy radosnym „Aksios” na Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Biskupa Bielskiego Grzegorza nałożono szaty biskupie. Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Sawa wystąpił z życzeniami i wskazówkami do biskupa Grzegorza, a potem wręczył mu żezł ( pastorał ) ze słowami:” Teraz przyjmij ten pastorał, jako znak władzy biskupiej i godności (…) oby był on pastorałem Mojżesza, rozdzielającym grzeszne morze i zamieniającym suche miejsca w źródła żywej wody naszego zbawienia”. Na zakończenie tłumy wiernych ustawiły się w kolejce po pierwsze błogosławieństwo biskupa Grzegorza. W uroczystościach udział wzięło wielu mieszkańców Bielska Podlaskiego. Wśród nich władze samorządowe z burmistrzem Andrzejem Stepaniukiem na czele.