Bractwo Młodzieżowe w Orli

ww-------W dniu 09.11.br., miało miejsce Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Odbyło się ono w Orli.Dzięki o. Jerzemu Bogacewiczowi, proboszczowi naszej Parafii, w tym zgromadzeniu wzięła udział kilkuosobowa delegacja młodzieży reprezentująca naszą Parafię wraz z opiekunem duchowym. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto św. Liturgią w Cerkwi św. Archanioła Michała w Orli, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł.

Natomiast obradom, części roboczej, przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz Arcybiskup Bielski. W części roboczej zgromadzenie udzieliło absolutorium za ostatni rok pracy Zarządu. Wspólnie spędzony czas był również dobrym momentem dla lepszej integracji wśród młodzieży i duchowieństwa.

tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk