Boska Liturgia

wpis

Zakończyły się uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Uroczystościom przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście kilkunastu duchownych, przy śpiewie dwóch chórów dyrygowanych przez Martą Zinkiewicz i Annę Fitę oraz rzeszy wiernych, nie tylko z bielskich parafii. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jarosław Ciełuszecki, wikariusz parafii św. archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Zwieńczeniem Świętej Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni z czytaniem św.Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok cerkwi. Podczas procesji ks. Leoncjusz poświęcił ikonę św.Matrony Moskiewskiej wraz z kiotem. Ikona jest darem pewnej rodziny z parafii i znajduje się w bocznej części świątyni (Anniejskim prediele). Dziekan w słowie do wiernych, powiedział min., że Matka Boża jest Tą dzięki,której można trafić do Boga, (wratarnicaju). Proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz podziękował dziekanowi,za modlitwę i wszystkim przybyłym duchownym i wiernym oraz komitetowi cerkiewnemu za trud włożony w organizacji święta a w szczególności pozdrowił burmistrza Jarosława Borowskiego, który uczestniczył w nabożeństwie. Pan burmistrz powiedział,że wrócił w nocy z Rosji ale nie mógł pozostać w domu, wiedząc,że jest w Bielsku taka uroczystość i tak wielkie święto.

A teraz zapraszamy na Parafiadę :)

Dodaj komentarz