Boska Liturgia

wpis---------------Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny z każdym rokiem gromadzi więcej wiernych z różnych bielskich parafii. Tak było również i w tym roku. Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz zwracając uwagę na życie świętej Anny i Joachima. Na prostotę,cierpliwość i na wielką wiarę w Boga. Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św.Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok. Na zakończenie uroczystości proboszcz pozdrowił wszystkie Anny w szczególności matuszkę Annę Barszczewską oraz matuszkę Annę Dzienisiuk przekazując kwiatki dla ojca Adama.