Boska Liturgia

wp

O godzinie 10.00 Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i protodiakona ks.Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks. Akleksy Kuryłowicz wprowadził nowo narodzoną Julię wraz z mamą do świątyni.Proboszcz podziękował wszystkim za przyjmowanie kolędników i ofiary na cerkiew.