500-lecie powstania Widowa

25 listopada 2001roku w cerkwi w Widowie odbyła się uroczysta Boska Liturgia celebrowana przez biskupa bielskiego Grzegorza w asyście ks.   Leoncjusza Tofiluka, ks. Andrzeja Mińko, ks. Mikołaja Wakułowicza, ks. Sławomira Jarocewicza i ks. Jerzego Bogacewicza ,proboszcza naszej   parafii (p.o) oraz diakona ks. Aleksego Kuryłowicza.Śpiewał chór pod dyrygenturą Dariusza Fionika.

W nabożeństwie uczestniczyły władze samorządowe  gminne; Andrzej Lipski-Zastępca Wójta, Raisa Rajecka-Sekretarz Urzędu  i Paweł Łozowik – członek Zarządu Gminy.  500 lat temu w listopadzie 1501 roku król Aleksander Jagiellończyk nadał  ziemię Widowszczyznę wójtowi bielskiemu Jakubowi Hoppenowi,  dlatego też wójt gminy Jerzy Ignatiuk ufundował tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Umieszczono ją na ścianie, przy drzwiach cerkwi.   Po Świętej Liturgii, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Biskup Bielski  dokonał poświęcenia tablicy. Uroczystości związane z   500- leciem powstania Widowa zawdzięczamy Dariuszowi Fionikowi, historykowi i psalmiście cerkwi, który odszukał źródłowe materiały.  Przed rozpoczęciem Świętej Liturgii władyka Grzegorz dokonał poświęcenia pozłoconego „okładu” Prestoła , ofiarowanego przez Andrzeja   Białokozowicza („Nieizwiestnoho”).Słowo ewangeliczne powiedział ks. Leoncjusz Tofiluk. Mówił o miłości do bliźniego. Chodzenie do cerkwi,  mówił batiuszka, czytanie świętych ksiąg, post, to wszystko dobre, no jeśli niema  miłości do innych, jest Bogu niemiłe.   Na zakończenie władyka powiedział, że ta niedziela jest wyjątkowa dla mieszkańców wsi Widowo. Dziękowaliśmy Bogu- Stwórcy wszystkiego,   Twórcy historii.(…). Boża miłość jest piękna. Czasy teraz są trudne. Serca lodowate. Smutne, że ci którzy nazywają siebie chrześcijanami   przelewają niewinną krew. Chrystus ukazał nam inną drogę. Kiedy Go poniżano, On nie mścił, tylko się modlił. My dzisiaj powinniśmy błagać Boga,   aby napełnił nasze serca miłością, abyśmy mogli pokochać tych, którzy czynią nam zło. Potem władyka przypomniał pięćsetletnią historię Widowa.  500 lat mówi nam, że my jesteśmy na swoim. My tu u siebie. Nie jesteśmy obcymi na tej ziemi. To nas podbudowuje i pokazuje, że to my jesteśmy   u siebie. Za to powinniśmy dziękować Bogu. Data 500 kojarzy się z cyfrą 50, a dla chrześcijanina Pięćdziesiątnica to łaska Świętego Ducha.   Jubileusz ten niech się przyczyni, żebyśmy wszyscy byli napełnieni łaską Świętego Ducha, gdyż jak Święty Serafim Sarowski mówił,że sensem życia   każdego człowieka jest umieszczenie Świętego Ducha w swoim sercu. Jeśli ktoś tego nie rozumie i żyje dla kariery i swojej wygody, to nie jest   życie, to egzystencja. Taki człowiek wegetuje. On jest popularny, no nie żyje w pełni, gdyż Chrystus powiedział, że On jest życie.   Władyka podziękował ks. Jerzemu Bogacewiczowi, który wkłada dużo trudu w tej cerkwi i w tej wsi, władzom gminnym, za tablicę, która będzie    świadectwem historii, zostawiającym swój ślad. Dla cerkwi w Widowie ofiarował Ikonę Bielską Bogurodzicy ze słowami…niech ten drogocenny skarb,  odblask promieni  Słońca (Cudownej Bielskiej Ikony Bogurodzicy) , które znajduje się w cerkwi Preczystieńskiej, swoim omoforem ochraniał zawsze  mieszkańców wsi.  W imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP, orderem Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny III stopnia odznaczył Andrzeja Białokozowicza za trud i   ofiary dla dobra Cerkwi.