XXV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał do dzisiejszego święta Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Marii Panny ( Wwiedienija wo chram Preswiatoj Bogorodicy). Powiedział jak ważne jest wychowanie dzieci od najmniejszego, co potem daje efekty. Wspomniał też,że powinniśmy zawsze być przygotowani z odejściem z tego świata. Nigdy nie wiadomo kiedy Bóg powoła nas przed Swoje Oblicze.

Czytaj dalej