Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy.Pożegnanie o.Adama Dzienisiuka

Pożegnanie o.Adama. Od lewej-ks.Adam Dzienisiuk ,ks. Jerzy Bogacewicz -proboszcz parafii, ks.Aleksy Kuryłowicz, ks.Jan Barszczewski, ks.protodiakon Marcin Kuźma

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. prot. Adama Dzienisiuka i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dziś Cerkiew wspomina św. męcz. Atanazego z Brześcia, ihumena. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza (22,1-14):
„W owym czasie Jezus opowiedział tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyło się pożegnanie ks.Adama Dzienisiuka, który ponad czternaście lat niósł posługę w naszej parafii jako wikariusz. Ks. Adam dekretem Jego Eminencji Metropolity Sawy został przeniesiony do Hajnówki do soboru św. Trójcy. Proboszcz w imieniu duchownych i parafian podziękował ks.Adamowi za trud włożony na rzecz naszej parafii i naszej społeczności. Przypomniał lata remontu budynku przy ul. Rejtana, gdzie obecnie mieści się przedszkole i szkoła. Życzył Bożego błogosławieństwa baciuszce i całej rodzinie w nowym miejscu. Ks. Adam podziękował proboszczowi za współpracę, za wytyczne, które otrzymywał , przeprosił za jakiekolwiek niedociągnięcia czy też niedomówienia…przy pocałowaniu krzyża wierni składali życzenia i dziękowali za trud, za modlitwę, za pracę z młodzieżą … chór zaśpiewał Mnogaja Leta !!! Mnogaja Leta czcigodny ojcze Adamie !!!

Czytaj dalej