X Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na modlitwę i wiarę. Gdy spotyka nas choroba,bieda czy jakieś nieszczęście to należy prosić Boga z wiarą i nadzieją . Modlitwa musi płynąć z głębi serca a nie mechaniczna.

Czytaj dalej