IV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Kazanie wygłosił ks.Jan Barszczewski. Nawiązał do św. Jana Chrzciciela, którego Narodzenie czciliśmy 7 lipca. Przed św.Pryczastijem proboszcz złożył wyrazy współczucia naszej dyrygentce Marcie Zinkiewicz i córkom z powodu odejścia męża i ojca Grzegorza Zinkiewicza. Zapewnił o ciągłej modlitwie w intencji śp. Grzegorza. Po Boskiej Liturgii została odsłużona panichida.

Czytaj dalej