Prepołowienije

Dzisiaj Cerkiew świętuje Święto połowy okresu Pięćdzięsiątnicy (Prepołowienije) oraz św. Męcz. Ireny.
Nazwa święta- Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy-oznacza połowę czasu pomiędzy dwoma dużymi świętami – Paschą i Pięćdziesiątnicy (świętowaną 50. dnia po Passze). Święto to jest obchodzone w środę IV tygodnia po Passze.
Boską Liturgię sprawował ks.prot.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór dyr.przez Martę Werszko.
Ks.Aleksy poświęcił również wodę.

Czytaj dalej