Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy

www---------------
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jan Barszczewski. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli przed Objawieniem Bożym. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelie wg Św. Ap. i Ewangelisty Marka, Mk (1, 1-8):

Czytaj dalej