Obrzezanie Pańskie

wpis
Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii . Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Wyjaśnił istotę dzisiejszego święta i przybliżył postać św. Bazylego Wielkiego. Dzisiaj Cerkiew świętuje święto Obrzezania Pańskiego . Czci również pamięć św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej i  Nowy Rok wg starego stylu .Ósmego dnia po Narodzinach, według starotestamentowego zwyczaju, Syn, którego urodziła Maryja, przyjął obrzezanie i otrzymał imię, ogłoszone przez Archanioła Gabriela w Dzień Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy.

Czytaj dalej