XXX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wwpis
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Adam. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Św. Ojców. Podczas Św. Liturgii czytano fragment Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (1,1-25):

Czytaj dalej