XXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr. matuszki Agnieszki Kulik-Troc. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Zwrócił uwagę na szybko przemijające życie na ziemi. Człowiek żyjąc tu powinien tak żyć aby osiągnąć zbawienie i trafić do Królestwa Bożego. Powinien być dobrym człowiekiem o wielkim sercu, miłującym Boga i bliźniego swego. Czytaj dalej