Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

wpppppppppppppppBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks,protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Prosił aby wybaczać innym przewinienia,jeśli chcemy, aby Bóg nam wybaczył. Czytaj dalej