Chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Chełmie

dav

Ks.mitrat Jan Barszczewski z chórem  parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

W dniach 1-2 czerwca 2019 r.  chór parafialny na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla udał się do Chełma. Uczestniczył tam w uroczystościach Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej (pamięć ich cerkiew czci w  VI niedzielę po święcie Paschy, zw. Niedzielą o ślepcu). Czytaj dalej