IV niedziela Wielkiego Postu

wpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 8,15 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył ks. Piotr Snarski . Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity. Ks. Adam Dzienisiuk,po przeczytaniu odpowiednich modlitw, wprowadził nowo narodzonego młodzieńca wraz z mamą do świątyni.  Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. A dzisiaj była czytana Ewangelia wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka, Mk 9, 17- 31 Czytaj dalej