Pielgrzymka na Białoruś

Monaster w Żyrowicach

Monaster w Żyrowicach

Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 organizuje pielgrzymkę autokarową w dniach 13-18 października 2014 roku. Trasa pielgrzymki: Kleck – Nieśwież – Mińsk –  Żyrowice  – Grodno.         Cena – 550 zł od osoby. Potrzebny ważny paszport i 1 zdjęcie do wizy. Zapisy do 3 października. Czytaj dalej

XVIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej są związane ze świętem przeniesienia relikwii św. męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku, uroczyście obchodzonym w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku (22 września).Tegoroczne koncerty Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej odbędą się 22 września o godz. 17:00 w cerkiew św. Ducha w Białymstoku. Wystąpią:

  1. Chór Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Cyryla i Metodego w Białymstoku.
  2. Chór parafii pw. św. Ducha w Białymstoku.
  3. Chór parafii Narodzenia NMP. z Bielska Podlaskiego
  4. Chór Aksion, Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku.
  5. Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego z Poczajowa na Ukrainie.

Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są od 1997 roku, kiedy to obchodzono piątą rocznicę przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męczennika Gabriela. Nie mają charakteru konkursowego i nie są przyznawane podczas nich nagrody. Mottem przewodnim Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej są słowa psalmu: Śpiewajcie Panu naszemu, śpiewajcie