ASTERIA w Krzywej

Galeria

Ta galeria zawiera 72 zdjęcia.

W niedzielę, w godzinach popołudniowych zespół „ASTERIA” pod dyr. Anny Fity uświetniał uroczystości związane z wyświęceniem świetlicy we wsi Krzywa. Świetlicę wyświęcił proboszcz parafii Szczyty, ks. Jan Stepaniuk.