Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej

Zapraszamy do udziału w VIII Edycji Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej.
Cele konkursu:
• odkrycie piękna prawosławnej poezji i prozy o tematyce paschalnej,
• rozwijanie zainteresowań poezją i prozą religijną,
• poznawanie Boga poprzez piękno słowa,
• zachęcanie do poznawanie i upowszechniania tematyki paschalnej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• szerzenie kultury języka, piękna żywego słowa.Uczestnikiem konkursu może być każdy przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej z powiatu bielskiego w 5 kategoriach wiekowych:
• przedszkolnej,
• klas I-III szkoły podstawowej,
• klas IV-VI szkoły podstawowej,
• gimnazjum,
• szkół ponadgimnazjalnych.
W każdej kategorii wiekowej, z danej szkoły, może być zakwalifikowanych tylko 5 uczniów.Każdy uczestnik powinien przygotować i zaprezentować wiersz lub fragment prozy o tematyce związanej z okresem paschalnym. Utwory powinny być przygotowane w języku słowiańskim (polskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim).Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 10 maja 2014 r. Opiekun wypełnia kartę zgłoszenia uczestników zaakceptowaną przez dyrektora szkoły i odsyła na adres:
Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24 17-100 Bielsk Podlaski
z dopiskiem „Konkurs”

Spotkanie z prozą i poezją odbędzie się 17 maja 2014 r. w Prawosławnym Domu Kultury przy ul. Rejtana 24 o godz. 9:00.

za cerkiew.pl


Czytaj dalej